10:41 /27.9.2022

(0562) 39-59-99


Стратегічна ціль ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК»

Основною ціллю є забезпечення високого рівня безпеки і регулярності польотів, задоволення очікувань споживачів, зацікавлених в отриманні якісних аеропортових послуг відповідно до міжнародних і національних вимог

Цілі у сфері якості

 • Забезпечити високий рівень безпеки польотів та якості надання послуг, через відповідальне виконання державних вимог та міжнародних стандартів аеропортової діяльності і забезпечення необхідного рівня компетентності персоналу;

 • Забезпечити підтвердження відповідності вимогам Наказу Державіаслужби України №849 «Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури для сертифікації аеродромів»;

 • Продовжити реконструкцію, модернізацію та переоснащення елементів інфраструктури та обладнання аеропорту з метою забезпечення їх експлуатаційної придатності та відповідності сертифікаційним вимогам;

 • Забезпечити системний підхід в управлінні змінами та оцінці і оптимізації ризиків, пов’язаних з виконанням польотів в умовах проведення будівельних робіт на території аеродрому «Дніпро»;

 • Забезпечити пошук можливостей для збільшення кількості авіаперевізників та розширення географії польотів з/до міжнародного аеропорту «Дніпро»;

 • Забезпечити оцінку задоволеності пасажирів та авіакомпаній не нижче 80%;

Зобов’язання, що бере на себе керівництво

з метою забезпечення реалізації встановлених цілей у сфері якості

 • Проведення на регулярній основі перевірок стану безпеки польотів та якості послуг, що надаються;

 • Проведення регулярного аналізу діяльності, відгуків споживачів, виконання поставлених цілей і політики в області якості на предмет постійної придатності;

 • Забезпечення управління ризиками виробничих процесів з метою запобігання виникненню можливих невідповідностей, негативних подій і усунення їх причин;

 • Забезпечення виконання сертифікаційних вимог до аеродрому та структурних підрозділів підприємства;

 • Забезпечення діяльності підприємства ресурсами для реалізації встановлених стратегічних цілей та завдань;

 • Збереження трудового колективу та підтримання умов для сприятливого психологічного клімату, навчання, розвитку професійного рівня персоналу та його мотивованості;

 • Побудова взаємовигідних відносин з партнерами та клієнтами на основі довіри та співробітництва.