12:34 /11.4.2021

(0562) 39-59-99

ЗВІТ про діяльність ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК»,
як провайдера з аеронавігаційного обслуговування, за 2019 рік


Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (далі – підприємство) здійснює аеронавігаційне обслуговування за видом: «Забезпечення сигналів радіомаячних систем посадки (ILS) у повітряному просторі», «Забезпечення сигналів NDB у повітряному просторі», «Забезпечення сигналів радіомаяків у повітряному просторі» та «Авіаційний зв'язок «земля-земля» на підставі сертифікату провайдера №АА 018216 від 14 листопада 2017 року, виданого на 3 роки.

Протягом року діяльність підприємства була спрямована на якісне забезпечення аеронавігаційного обслуговування за вказаними видами з підвищенням рівня управління безпекою польотів. Для забезпечення сигналів радіомаячних систем посадки (ILS) у повітряному просторі застосовуються системи посадки СП-80 та маркерні радіомаяки marker-734, а для забезпечення сигналів NDB у повітряному просторі застосовуються приводні радіостанції ПАР-10С на обох напрямках, для забезпечення авіаційним зв’язком «земля-земля» застосовуються: радіостанції УКХ та КХ діапазонів; антено-фідерні пристрої; АТС; система оперативно-диспетчерського гучномовного зв’язку; лінійно-кабельні споруди; структурована кабельна система.

В Україні вже четвертий рік поспіль спостерігається досить стрімкий приріст обсягів пасажирських перевезень. За даними статистики опублікованої Державіаслужбою України, за підсумками цього року, пасажиропотік через аеропорти України зріс приблизно на 19 відсотків. Що стосується ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК», то тут маємо відповідну до загальної тенденцію нарощування виробничих показників. Проте, якщо говорити про географію розподілу загального пасажиропотоку серед аеропортів України, то частка пасажирських перевезень через Міжнародний аеропорт «ДНІПРО» складає всього 1 %.

Попри малу кількість рейсів, головними пріоритетними напрямками діяльності для підприємства завжди були і залишаються: забезпечення безпеки польотів і авіаційної безпеки, високий рівень сервісу в обслуговуванні пасажирів і повітряних суден. Це підтверджується успішним проходженням сертифікаційної перевірки (технічного нагляду) провайдера АНО з боку Державіаслужби України в період 03-06.10.2019 р.


1. Оцінка рівня та якості обслуговування

Аналіз виробничих показників аеропорту та підведені підсумки роботи за 2019 рік, показали, що стратегічної цілі, цього річ обраної підприємством, а саме:

«Підтвердити лідируючу роль підприємства серед аеродромів України на відповідність Європейського авіаційного регулювання за результатами сертифікації аеродрому», поки що не досягнуто. Зараз уповноваженим органом продовжено термін дії попереднього сертифікату аеродрому «Дніпро», Заявку на сертифікацію аеродрому відповідно до вимог нових Авіаційних правил України (Наказ № 849) та необхідний пакет документів подано на розгляд, у наступному році очікується сертифікатний аудит аеродрому. Відповідно, не виконаною вважається ціль у сфері якості щодо отримання сертифікату – «Забезпечити підтвердження відповідності сертифікаційним вимогам Наказу №849 з отриманням сертифікату».

Частково досягнуто «Забезпечити оцінку задоволеності пасажирів не нижче 85% та авіакомпаній не нижче 80%»: за результатами опитування споживачів найнижчій показник задоволеності авіакомпаній цього річ складає 89%. А от щодо задоволеності серед пасажирів – у жодній категорії показників не досягнуто запланованого рівня.

Таким чином впродовж 2019 року було досягнуто 75 % цілей в сфері якості: з 6 заявлених цілей повністю виконано 4, частково виконано 1, не виконано 1.


1.2.Інформація про проведену роботу в рамках формального консультаційного процесу з користувачами обслуговування

Зауваження на роботу засобів ЗНС та побажання щодо якості їх роботи від екіпажів повітряних суден отримуються через диспетчера АДВ Дніпровського РСП «Украерорух» та фіксуються у «Журналі зауважень льотного та диспетчерського складу про роботу засобів РТЗ». У разі надходження зауважень на роботу засобів ЗНС негайно здійснюється перевірка відповідності параметрів наземних засобів ЗНС, при необхідності здійснюються регулювання. У разі не виявлення відхилень параметрів від заданих норм здійснюються консультації з екіпажами, від яких поступили зауваження, щодо необхідності перевірки бортового обладнання.

10 грудня 2019 р. було організовано консультаційну нараду інженерно-технічного персоналу ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК», як провайдера АНО, з користувачами послуг, диспетчерським складом Дніпропетровського РСП «Украерорух» та представниками авіакомпаній: «РОЗА ВІТРІВ», «Austrian Airlines», «МАУ», «Южмашавіа» та з військовими частинами ВПС України, протокол наведено у Додатоку 1.


2. Характеристики провайдера в порівнянні з тими, що визначені в бізнес-плані та узгоджені в річному плані:

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення

% виконання

Кількість відправлених рейсів

одиниць

2 618

2 878

+260

+9,93

Кількість відправлених пасажирів

тис. осіб

167,2

169,3

+2,1

+1,27

Збільшення рейсів в порівнянні з планом пов'язано з виконанням додаткових чартерних рейсів АК "Роза Вітрів", відкриттям нових вантажних рейсів зі Львова АК "Елерон" і в зв'язку з обслуговуванням рейсів АК «Мотор Січ», які здійснювались на час закриття аеропорту Запоріжжя.

У порівнянні з планом, пасажиропотік збільшився на 2,1 тис. пас. (+1,27%).

Фактичний сумарний пасажиропотік перевищив планові показники за рахунок збільшення рейсів, що були обслужені в аеропорту. У той же час фактична комерційна завантаженість трохи знизилась по всіх компаніях, крім АК «Австрійські авіалінії» (збільшення з 88 пасажирів за планом до 94 пасажирів за фактом)

Нових напрямків протягом 2019 року, окрім вантажних рейсів на Львів, відкрито не було. Основною причиною є технічний стан злітно-посадкової смуги.

3. Розробка та нововведення в обслуговування та інфраструктуру
Організація та менеджмент виробничих процесів:

3.1. Введено в дію нові редакції «Положення про службу радіонавігації та зв’язку » та «Керівництва з виробничої діяльності служби радіонавігації та зв’язку» та інших внутрішніх нормативних документів;

3.2. Розроблено та імплементовано «Процедуру щодо інспекцій, а також планового та аварійного обслуговування невізуальних засобів заходу на посадку»;

3.3. Організовано та проведено навчання персоналу (в кількості - 8 осіб) за програмою підготовки інструкторів об’єктів ЗНС;

3.4. Організовано та проведено базову підготовку інспекторів з безпеки польотів за програмою «Розслідування авіаційних подій та інцидентів» - 2 особи.

В частині інфраструктури та аеронавігаційного обладнання:

 1. - графік технічного обслуговування та ремонту наземних засобів РТЗ виконаний в повному обсязі;

  - наземна та льотна перевірка виконані вчасно та без зауважень;

  - перевірка засобів вимірювальної техніки виконана за графіком в повному обсязі в сертифікованих закладах;

  - на робочому місці диспетчера обслуговування підходу встановлена панель відображення інформації про експлуатаційний стан радіонавігаційних засобів, що використовуються для забезпечення посадки на аеродромі Дніпро;

  - модернізовано системи охоронної сигналізації та інформаційної сигналізації про працездатність АТС на об'єкті АТС, а також про наявність промислової мережі електроживлення на табло КЧЗ РіЗ;

  - удосконалено системи зв'язку на міні АТС №2 чергових по службах аеропорту;

  - відновлено систему кондиціонування для забезпечення сталого температурного режиму на об’єкті ГРМ-08, СП80Н1;

  - придбано 24 АКБ для переносних радіостанцій, для зміни АКБ, що відпрацювали ресурс і вийшли з ладу;

  - придбано 7 АКБ для джерел безперебійного живлення маркерних маяків та засобів об’єктивного контролю, для зміни АКБ, що відпрацювали ресурс і вийшли з ладу;

  - відремонтовано резервні кабельні лінії №№ 12, 21;

  - виконано денне маркування об’єктів ЗНС;

  - реконструйовано електроживлення БМРМ-26;

  - проведено косметичний ремонт приміщень на об’єктах АТС, ПРЦ;

  - реконструйовано центральний КРОЗЗ та КРОЗЗ ДПСП.

  - задокументовано, доведено до виконавців процедуру перетину зони ILS в районі ГРМ-08. Встановлені металеві попереджувальні знаки визначеного зразку.

4. Фінансові результати

Стаття

Значення, тис. грн.

Чистий доход від реалізації

146 565

Собівартість реалізованої продукції

135 412

Валовий прибуток/збиток

11 153

Інші доходи

20 278

Інші витрати

44 642

Чистий фінансовий прибуток/збиток

– 13 211

5. Безпека польотів

Система управління безпекою польотів (СУБП) і якістю в ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» передбачає нормативне регулювання БП і якості у відповідності зі стандартами. Враховуючи те, що ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» є провайдером аеронавігаційного обслуговування, а служба радіонавігації і зв’язку є структурним підрозділом ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і однією зі складових частин СУБП, то аналіз її діяльності включається в загальну систему СУБП ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК», наведено в Додатку №3.