14:45 /7.6.2023

(0562) 39-59-99

ЗВІТ

про діяльність ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК»,

як провайдера з аеронавігаційного обслуговування, за 2020 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний аеропорт «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (далі – підприємство) здійснює аеронавігаційне обслуговування за видом: «Забезпечення сигналів радіомаячних систем посадки (ILS) у повітряному просторі», «Забезпечення сигналів NDB у повітряному просторі», «Забезпечення сигналів радіомаяків у повітряному просторі» та «Авіаційний зв'язок «земля-земля» на підставі сертифікату провайдера №АА 021204 від 13 листопада 2020 року, виданого на 3 роки.

Для забезпечення сигналів радіомаячних систем посадки (ILS) у повітряному просторі застосовуються системи посадки СП-80 та маркерні радіомаяки marker-734, а для забезпечення сигналів NDB у повітряному просторі застосовуються приводні радіостанції ПАР-10С на обох напрямках, для забезпечення авіаційним зв’язком «земля-земля» застосовуються: радіостанції УКХ та КХ діапазонів; антено-фідерні пристрої; АТС; система оперативно-диспетчерського гучномовного зв’язку; лінійно-кабельні споруди; структурована кабельна система.

2020 рік для авіаційної галузі України та світу виявився важким випробуванням. Пандеміологічна ситуація в світі, пов’язана із спалахом гострої респіраторної хвороби COVID-19, та обмеження, що запроваджуються державами задля протидії її розповсюдженню (припинення польотів, закриття кордонів тощо) призвели до спаду попиту на авіаперевезення та зниження комерційної завантаженості рейсів наприкінці першого кварталу поточного року, у зв’язку з чим авіакомпанії були змушені скоротити частоту або взагалі відмінити виконання переважної більшості рейсів. З березня 2020р. в Україні, як і в більшості країн світу, введено карантин та призупинено загальне авіасполучення: міжнародне - з 17 березня до 15 червня, внутрішнє - з 24 березня до 5 червня.

Негативні наслідки, що виникли внаслідок таких подій, мають як авіаперевізники так і аеропорти України. Падіння обсягів авіаперевезень за перший квартал 2020 року порівняно з відповідним періодом минулого року на 17,7%, за другий квартал 2020 року, на який припав пік обмежувальних заходів – на 98,3 %. Це викликало серйозні фінансові збитки авіаційних підприємств, скорочення штату персоналу, зниження рівня заробітної плати працівників. ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» в 2020р. також зіткнулося з вирішенням та подоланням подібних проблем. Окрім того 2020 р. для ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» відзначився змінами в організаційній структурі. підприємства.

Тим не менш, в ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» з вересня 2020 року розпочато проведення підготовчих робіт до будівництва пасажирського терміналу аеровокзалу компанією ТОВ «Нью Системс «Дніпро» та нової злітно-посадкової смуги аеродрому, інвестором якого є державне підприємство «Фінансування інфраструктурних проектів».

За даними статистики, опублікованої Державіаслужбою України, після відновлення пасажирського авіасполучення у червні 2020 року, темпи спаду обсягів перевезень істотно сповільнилися та за підсумками цього року становили 61,4 відсотка.

Що стосується ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК», то у 2020 році пасажиропотік скоротився на 65% в порівнянні з попереднім роком .

Попри негативні наслідки, що виникли внаслідок пандеміологічної ситуації, спаду обсягів перевезень, малу кількість рейсів, головними пріоритетними напрямками діяльності для підприємства завжди були і залишаються: забезпечення безпеки польотів і авіаційної безпеки, високий рівень сервісу в обслуговуванні пасажирів і повітряних суден.

В вересні 2020 р. служба РіЗ успішно пройшла сертифікаційну перевірки провайдера АНО з боку Державіаслужби України, що підтверджується сертифікатом провайдера №АА 021204 від 13 листопада 2020 року, виданим на 3 роки.

1. ОЦІНКА РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Підводячи підсумки роботи та аналізуючи виробничі показники аеропорту за 2020 рік, потрібно сказати, що стратегічної цілі, цього річ обраної підприємством, а саме:

«Підтвердити лідируючу роль підприємства серед аеродромів України на відповідність Європейського авіаційного регулювання за результатами сертифікації аеродрому», поки що не досягнуто. Причиною цього стало введення на державному рівні карантинних обмежень з метою запобігання поширенню хвороби Covid-19 та тимчасове зупинення (обмеження) діяльності підприємства. Враховуючи усі обставини, уповноваженим органом було продовжено термін дії попереднього сертифікату аеродрому «Дніпро» та, відповідно, сертифікаційний аудит аеродрому ще на один рік. Зараз відповідальні фахівці підприємства продовжують працювати над усуненням зауважень до вже поданої Заявки та супровідного пакету документів, що були надані уповноваженим органом.

Відповідно, не виконаною вважається ціль у сфері якості щодо отримання сертифікату – «Забезпечити підтвердження відповідності сертифікаційним вимогам Наказу №849 з отриманням сертифікату».

Також цього року з тих самих причин не було можливостей для збільшення кількості авіаперевізників та розширення географії польотів з/до міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ».

Таким чином впродовж 2020 року було досягнуто 60 % цілей в сфері якості: з 5 заявлених цілей повністю виконано 3, не виконано 2.

1.2.Інформація про проведену роботу в рамках формального консультаційного процесу з користувачами обслуговування

Зауваження на роботу засобів ЗНС та побажання щодо якості їх роботи від екіпажів повітряних суден отримуються через диспетчера АДВ Дніпровського РСП «Украерорух» та фіксуються у «Журналі зауважень льотного та диспетчерського складу про роботу засобів РТЗ». У разі надходження зауважень на роботу засобів ЗНС негайно здійснюється перевірка відповідності параметрів наземних засобів ЗНС, при необхідності здійснюються регулювання. У разі не виявлення відхилень параметрів від заданих норм здійснюються консультації з екіпажами, від яких поступили зауваження, щодо необхідності перевірки бортового обладнання.

10 грудня 2020 р. було організовано консультаційну нараду інженерно-технічного персоналу ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК», як провайдера АНО, з користувачами послуг, диспетчерським складом Дніпропетровського РСП «Украерорух» та представниками авіакомпаній: «РОЗА ВІТРІВ», «МАУ», «Южмашавіа» та з військовими частинами ВПС України.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОВАЙДЕРА В ПОРІВНЯННІ З ТИМИ, ЩО ВИЗНАЧЕНІ В БІЗНЕС-ПЛАНІ ТА УЗГОДЖЕНІ В РІЧНОМУ ПЛАНІ:

Показники

Одиниці виміру

План

Факт

Відхилення

% виконання

Кількість відправлених рейсів

одиниць

2 999

1 912

-1 087

-36,25

Кількість відправлених пасажирів

тис. осіб

175,4

67,7

-107,8

-61,43

Зменшення рейсів в порівнянні з планом пов'язано з невиконанням рейсів з причини введення карантину з 17.03.2020р.:

- АК "Австрійскі авіалінії» виконували рейсі тільки по 15.03.2020 і наразі рейси не відновлено;

- Авіакомпанія «Ellinair» заплановані рейси відмінила;

- АК «МАУ» рейси з середини березня до середини вересня не виконувала. Потім були частково введені у розклад рейси на Тель-Авів;

- АК «Роза Вітрів» чартерні та регулярні напрямки відновила лише з 15.06.2020

Також зазначаємо, що вантажні польоти, які виконувались новою авіакомпанією «Елерон» з вересня 2019 р., з причини карантину з квітня 2020 р. відмінено і наразі не виконуються.

У порівнянні з планом, пасажиропотік зменшився на 107,8 тис. пас. (–61,43%).

Фактичний сумарний пасажиропотік знизив планові показники за рахунок зменшення рейсів, що були обслужені в аеропорту. Фактична комерційна завантаженість знизилась по всіх компаніях.

Нових напрямків протягом 2020 року відкрито не було. Основною причиною є призупинення (скорочення) діяльності аеропорту з причин карантину та технічний стан злітно-посадкової смуги.

3. РОЗРОБКА ТА НОВОВВЕДЕННЯ В ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРУ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ:

 • розроблено нову редакцію Технології ведення внутрішньоаеропортового радіотелефонного зв’язку та фразеологія радіообміну в повсякденній виробничій діяльності ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» та інших внутрішніх нормативних документів;

 • розроблено та імплементовано Інструкцію про порядок забезпечення єдності вимірювань в службі РіЗ.

 • в період з 17 по 28 лютого 2020 року 2 працівника служби РіЗ пройшли навчання в Навчально-науковому інституті неперервної освіти (надалі НН ІНО) НАУ на курсах базової підготовки за програмою «Розслідування авіаційних подій та інцидентів»;

 • в вересні-жовтні 2020 року 100% авіаційного персоналу служби РіЗ пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації:

- 22 особи за програмою «Технічна експлуатація і обслуговування ВОЛЗ, телекомунікаційного обладнання і систем радіозв’язку» (21-24.09.20 р.);

- 20 осіб за програмою «Авіаційні радіотехнічні системи посадки» (05-16.10.20 р.);

В частині інфраструктури та аеронавігаційного обладнання:

 • модернізовано системи інформаційної сигналізації температурного контролю на всіх об’єктах системи посадки;

 • протестовано та впроваджено сучасну мережу обміну повідомлення AMHS на заміну застарілої мережі AFTN;

 • проревізовано та замінено конденсатори вторинних джерел живлення та підсилювачах ВЧ частини КРМ та ГРМ;

 • удосконалена система зв’язку на міні АТС №2 чергових по службам аеропорту;

 • модернізовано систему сигналізації на об’єкті АТС про наявність потоку Е1 на РТЗ ИКМ-30-4 на табло змінного інженера РіЗ;

 • реконструкція освітлення в агрегатній БМРМ-08, ДМРМ-08, апаратній та агрегатній БМ-26РМ;

 • виконано ремонт фасаду та вікон ДМРМ-26;

 • пpидбaнo тa зaмiненo AКБ.для радіостaнцiй ICom F-l6;

 • придбано та замінено стартерні АКБ для дизельних електростанцій на об’єктах системи посадки та АТС.

4. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Значення, тис. грн.

Чистий доход від реалізації

53 124

Собівартість реалізованої продукції

100 253

Валовий прибуток/збиток

-47 129

Інші доходи

13 093

Інші витрати

51 573

Чистий фінансовий прибуток/збиток

-85 609

5. БЕЗПЕКА ПОЛЬОТІВ

Система управління безпекою польотів (СУБП) і якістю в ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» передбачає нормативне регулювання БП і якості у відповідності зі стандартами. Враховуючи те, що ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» є провайдером аеронавігаційного обслуговування, а служба радіонавігації і зв’язку є структурним підрозділом ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» і однією зі складових частин СУБП, то аналіз її діяльності включається в загальну систему СУБП ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК».